Başvuru ve Kabul

Yurtdışından öğrenci kabul edilecek programlarımızın; kontenjanları, öğretim dili, hazırlık sınıfı, eğitim ücreti vb. koşullara ilişkin bilgileri her başvuru döneminde resmi web adresimizden yayınlanmaktadır. 

Başvurular sadece elektronik ortamda ( Online ) pasaport no ile yapılmaktadır.

  Resim       

Online Başvuru
Anlatım Videosu İçin Tıklayınız

√Herhangi bir aracı Kurum, Kuruluş veya Kişi ile başvuru yapılmamaktadır,

√Başvurular elektronik ortamda bireysel yapılır,

√Başvuru yapabilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey internet bağlantılı bir bilgisayardır,

Başvurularda "Başvuru Çıktısı'nın elden teslimi istenilebilir", (bu durumlar ilgili kayıt dönemi duyurusunda yer alır)

√Başvuru aşamasında diplomanız ve transkriptinizin taranarak sisteme aktarılması gerekmektedir,


√Başvuru için herhangi bir ücret ödenmez,

√Başvurular sadece Diploma Not Ortalaması (en az %50) ile yapılır, (Başvuru yapan adaylardan tercihlerinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi olanların ilgili fakültelere yerleştirme işleminin yapılabilmesi için Ortaöğretim Diploma Notunun en az 100 üzerinden 85 olması gerekmektedir.)

Başvuruları kabul edilen aday listesi ve kayıt için getirilmesi gereken belgeler resmi web sitemizden yayınlanır, (bkz. Kayıt İşlemleri)
                                          

Başvuracak Adaylar:

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

*4)

 a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesi,


B) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi, Adaylar ilan edilen kontenjanlara;

 1-Diploma Not Ortalaması (OÖNO) en az %50 olan ve notu diploması üzerinde yazan lise veya dengi okul diplomasının onaylı Türkçe tercümesi ile başvurabilir.

 Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen Trakya Üniversitesi’nin yetkisindedir. Trakya Üniversitesi, öğrenci adaylarının seçimi ile yerleştirme işlemlerinde ve kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterliliklerinin değerlendirilmesi işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince kendi okullarında yapılır ve Rektörlüğe bildirilir. Yeterli bulunanların yerleştirme ve kayıt işlemleri Rektör onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.

Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan veya koldan mezun olması istenebilir. Bu değerlendirme başvuru esnasında yukarıdaki ilgili komisyonca yapılır.

Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlanmasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Başvurular  http://yobs.trakya.edu.tr/   adresinden yapılacaktır. 

Adaylarca, online başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalanarak saklanması gerekmektedir. (Yerleştirme işlemi sonucunda tercihlerinden birine yerleşerek kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında söz konusu  imzalı ve fotoğraflı başvuru formu çıktısı istenecektir.)

Başvuru formuna girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması adayların sorumluluğundadır.

Yerleştirme sonuçları, Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ve www.trakya.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. 

Bu sayfada yer almayan bilgiler için ilgili yönetmelik ve genel hükümlere bakılmalıdır.
  


Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 500321 kez okundu.