Kayıt İşlemleri

Başvurusu kabul edilip değerlendirme sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler, Üniversitemiz tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde istenilen belgeler ile beraber belirtilen kayıt yerinde hazır olmalıdırlar.

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar

Başvuru sonuçlarının açıklanması ile Üniversitemiz, yerleşen adaylar için 'Kabul Mektubu' hazırlar ve resmi web sitesinden yayınlar. Kabul Mektupları adaylara elektronik ortamda gönderilir. 

Gerekli Evraklar

1) 'Ortaöğretim Diploması Belgesinin aslı (Lise Öğrenimi kastedilmektedir - Ortaokul diploması değildir);

2) Diploma Denklik Belgesi
    ( Denklik Belgesi işleminin yapılabilmesi için diplomanızda apostil mührünün bulunması gerekmektedir ) - Türkiyedeki bir liseden mezunsanız bu belgeye ve apostile ihtiyaç yoktur. -Diplomanız Türkçe olsa dahi, liseniz T.C. MEB e bağlı değilse yine de apostil olması gerekir.-

3)Sınıflara Göre Not Dökümü (Her Yıla Ait Transkript Belgesi ve Türkçe Tercümesi)

4)Pasaport'un aslı, noter onaylı Türkçe tercümesi (Mavi kartlı olsanız da bu belgeyi getirmeniz GEREKMEKTEDİR - Mavi kartınız varsa, onaylı fotokopisi de kabul edilir.)

5)‘İkamet İzni’ yazısı veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan “İkamet İzni Başvurusu” yaptığına ilişkin yazı, (Mavi kart sahibi iseniz bu belgeye ihtiyaç yoktur)

6) 2 Adet  fotoğraf,

7)Başvuru Çıktısı

8)İlgili bölümün harç ücretinin yattığına dair banka dekontu, (Mavi kart sahibi adaylar da ücret ÖDEYECEKLERDİR)

Kayıt işlemleri için adayın kayıt yerine gelmesi mecburidir. Başvuru veya Kayıt esnasında adaylardan sahte evrak teslim edenlere kesinlikle yasal işlem uygulanır. Tarihi geçmiş İkamet Teskeresi ile kesinlikle kayıt yaptırılamaz.

Başvuru sırasında belirttiğiniz ortaöğretim not ortalamasının mezuniyetinizle kesinleşmiş tam puanınız (doğru) olması gerekmektedir.

Yanlış beyan ile programlarımıza yerleşilmesi halinde kayıt esnasında veya sonrasında belgeleriniz ile beyanınız arasında fark tespit edilmesi durumunda yerleşmeniz/kaydınız iptal edilecektirKayıt işlemini gerçekleştiren adayların Türkiye de ikamet edebilmeleri için Üniversitemiz tarafından kayıt işleminden hemen sonra düzenlenecek olan belge ile beraber İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne  gidip ikamet işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. Detaylı bilgi için bkz 'İkamet Sayfası'.


Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 141189 kez okundu.