Sağlık Güvencesi

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Genel Sağlık Sigortası” tescilleri 6486 sayılı kanun uyarınca değiştirilmiş olup, Üniversitemizde eğitim gören ilgili öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce ve Edirne Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tescilleri için;

29/05/2013 tarihinden sonra Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde, Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5110 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi yedinci fıkrası  kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 17.07.2013 Tarihli Yazısı

Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 13344 kez okundu.